Naujienos

06.20.2018

Nario mokesčiai už 2018 metus Pirmo puslapio

Visuotiniame susirinkime (06.16) buvo nutarta, kad šiais metais mokesčius mokame taip:

 

1. Nario mokestis: 7 Eur už arą, reikia sumokėti iki Rugsėjo 1d.

2. Tikslinis mokestis už Vandentiekio ir Nuotekū projektą: 60 eur už sklypą, reikia sumokėti iki Liepos 1d.

 

Pavedimai atliekami įprastiniu būdu į bendrijos sąskaitą nurodant sklypo numerį ir už ką mokama. 

 

Detalesnis Visuotinio susirikimo protokolas. 

Atnaujinta 18 birželio 29, Penktadienis 13:35
06.03.2018

AKTUALU: Atsirado galimybė (bent teorinė) įsirengti miesto vandentiekio ir nuotekų tinklus Pirmo puslapio

Aktuali ir skubi informacija:

 

Kandangi Vilniaus Vandenims atliko šiek tiek europinių pinigų, tai kviečia visus jungtis prie miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų. Savaime suprantama, kad alikusių pinigų kiekis yra mažas palyginti su norinciųjų skaičiumi, tai reikia pasistengti būti pirmiems ir gerai išreitinguotiems pagal Vilniaus Vandenų metodiką.

Vienas iš svarbiausių kriterijų yra tikrai ketinančių prisijungti prie miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų vartotojų skaičius. Tokių įsipareigojusių žmonių skaičius bus esminis atrenkant objektus, kuriems bus įrengti tinklai pirmiausiai, t.y. 2018 ir 2019 metais.

Šiuo tikslu, mūsu bendrijoje bus sudaromi sarašai gyventojų, kurie nori ir įsipareigoja jungtis prie šių tinklų, kai tik Vilniaus Vandenys juo įrengs. Sąrašams sudaryti laiko nera daug t.y. iki birželio 30d. vėliausiai. Pagal Vilniaus Vandenų taisyles "įsipareigojimas" yra patvirtinamas ne tik parašu ir gerais ketinimais bet ir 300 Eur užstatu, kuris vasaros antroje pusėje turės būti pervestas Vilniaus Vandenims. Kadangi paraiška yra pateikiama bendrijos vardu, tai ir užsatatą pagal pasižadėjusių prisijungti vartotojų skaičių bendrija perves Vilniaus Vandenims prieš tai gavusi po tuos 300 Eur iš kiekvieno būsimo vartotojo.

 

Čia yra labai svarbus reikalas mūsų bendrijai, nes tokia proga pasitaiko labai retai (nesakau, kad vieną kartą gyvenime), kad už valdiškas lėšas gautume kvartalinius vandentiekio ir nuotekų tinklus, o patiems vartotojams kainuotų tik prisijungimas prie jų savo sklypo ribose.

 

Daugiau informacijos rasite čia: Vilniaus Vandenys

 

Prisijungti ketinančių žmonių sąrašus pagal galimybes rinks gatvių įgaliotiniai, bet prašome net jų nelaukiant siųsti reikiamus duomenis el. paštu bendrijos pirmininkui arba Valdybos nariui Pranciškui Vittai <pranasvj{eta}yahoo.com>.

Labai prašome šia informacija pasidalinti su kaimynais ir paraginti juos pasirįžti šiam žingsniui, nes nuo ryžtingų žmonių skaičiaus priklausys ar pagerės mūsų visų gyvenimas artimaiusiems 10 metų.

 

Taip pat kviečiame rezervuoti pusdienį Birželio 16d. kai bus pakartotinis visuotinis SB susirinkimas ir šis klausimas bus vienas iš svarbiausių.

05.14.2018

VISUOTINIS ATASKAITINIS -RINKIMINIS SODININKŲ SUSIRINKIMAS Pirmo puslapio

VISUOTINIS ATASKAITINIS -RINKIMINIS 
SODININKŲ BENDRIJOS "PAEŽERYS" SODININKŲ SUSIRINKIMAS

 

Šių metų birželio mėn. 2 dieną 11 valandą
vyks Sakališkių g. prie autobusų stotelės “PAEŽERYS“

DARBOTVARKĖJE:

1. Bendrijos valdybos veiklos ataskaita už 2017 metus.

2. Bendrijos ūkinės-finansinės veiklos ataskaita už 2017 metus.

3. Revizijos komisijos ataskaita.

4. Diskusijos, ataskaitų tvirtinimas ir Valdybos veiklos įvertinimas.

5. Sodininkų bendrijos valdybos, valdybos pirmininko ir revizijos komisijos rinkimai.

6. SB “Paežerys 1” 2018m. nario mokesčio ,pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

7. Skolų iš bendrijos narių išieškojimo problemos.

8. Infrastruktūros vystymo perspektyvos.

9. Einamieji klausimai.

 

Kviečiame visus sodininkus, ir ne bendrijos narius, aktyviai dalyvauti. 
Bendrijos narių registracija nuo 10 val. 30 min.

 

Su susirinkimo dokumentais galima susipažinti adresu:
Krakiškių sodų 4-oji gatvė Nr.25.
Tel. 272 6696; 8615 38409.
Tinklalapyje www.paezerys1.lt

 

Susirinkimui neįvykus dėl kvorumo trūkumo, pakartotinis susirinkimas vyks
š.m. birželio mėn.16 d. 11 val. ten pat, pagal tą pačia darbotvarkę.

Atnaujinta 18 gegužės 17, Ketvirtadienis 15:17